Transitie van HR met eigentijdse slagkracht én daadkracht ligt voor het oprapen!

HRM’ers! Stop met eindeloos discussiëren over de veranderende rol van HR en ga over tot actie. Richt je op kansen en de prachtige uitdagingen die er nu liggen én die zeker nog gaan komen. Om van toegevoegde waarde te zijn is het is van essentieel belang dat we ons snel flexibeler, eigentijdser en innovatiever gaan organiseren. We moeten net als andere afdelingen al tijden doen, van die ‘zijlijn’ afkomen, verantwoordelijkheid nemen én performen binnen onze organisaties.

Dit betekent denken en handelen vanuit kansen en deze nieuwe rol oppakken in het belang van de organisatie en de mensen die er werken. Helaas blijkt dit in de praktijk makkelijker gezegd dan gedaan. Eigenlijk toch wel bijzonder. We lezen en horen elke dag weer opnieuw dat de wereld om ons heen steeds sneller verandert. Het lijkt me logisch dat we daar als HR in mee moeten gaan…

Verspil geen moeite
Demografische ontwikkelingen voorspellen we al sinds jaar en dag. We zien dagelijks hoe technologie innoveert in een rap tempo. Organisaties veranderen en daarmee ook het werk. De manier waarop tegenwoordig het werk is georganiseerd en wordt uitgevoerd, is totaal anders dan in het begin van deze eeuw. En het lijkt erop dat HR zich dit nu pas realiseert en zich dan ook nu pas gaat buigen over de “de veranderende rol binnen HR”. Verspilde moeite immers: we zijn eigenlijk al te laat. We moeten ons versneld richten op wat dit betekent voor organisaties en met name voor de mensen in deze organisatie. Door vanuit HR nu goed doordacht te gaan acteren, creëren we nieuwe en andere toegevoegde waarde. Geen eyeopener toch, mag ik hopen?! De praktijk vraagt hier namelijk al een tijdje om…

De tijd van gouden horloges zijn voorbij
De rol van HR moet snel en adequaat meebewegen met de nieuwe werkelijkheid en zal zich op natuurlijke wijze gaan verbreden. Generatie Y meldt zich reeds aan en kenmerkt zich door hele andere behoeften. Deze generatie gaat niet meer voor de baan van 9 tot 5 en het gouden horloge bij het 25-jarige dienstverband. Een baan moet op het juiste moment passen bij de ontwikkeling en ambities van de persoon en de persoon moet weer passen bij de cultuur en ambities van de organisatie. Wederzijdse toegevoegde waarde staat centraal en last but not least: het moet passen in hun sociale leven.

Verruim de horizon
Ruimte in de breedste zin van het woord is met name voor deze generatie dan ook van essentieel belang. Ruimte om te werken, ruimte om meerdere banen of opdrachtgevers naast elkaar te hebben, regelruimte om je vak uit te oefenen en je werk te doen en ruimte en mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Dit vraagt een volstrekt andere benadering als het gaat om het creëren van de gewenste arbeidsomstandigheden en het aantrekken van talent.

Diagonaal
Het klassieke functiehuis met bijbehorende beloningsstructuur is hiervan een mooi voorbeeld. Het werk wordt georganiseerd op basis van de functie die iemand heeft.

Op het juiste moment doen waar je goed in bent, is nu het mantra. Het traditionele functiehuis verdwijnt  geleidelijk meer naar de achtergrond. Mensen werken in rollen en één persoon kan meerdere rollen vervullen. De uitdaging in je werk wordt niet meer gekenmerkt door lineair, conform verwachtingen, een trede hoger in de hiërarchie belanden. Het vroegere ‘you’re up or you’re out’ is niet meer. Gelukkig maar. Het gaat nu eindelijk echt om de bijdrage die iemand levert. Dit kan zowel verticaal, horizontaal als diagonaal. Kies maar een richting

Onze nieuwe werkelijkheid
Flexibilisering arbeidsmarkt, goed werkgeverschap, diversiteit aan generaties en behoeften, big data, robotisering, HR intelligence, zomaar een greep uit de ontwikkelingen die nu spelen. Ze zijn onze nieuwe werkelijkheid. Het is onze taak om dit te koppelen aan de strategie en doelstellingen van de organisatie. We zullen onze subjectieve opvattingen moeten gaan integreren met de objectieve informatie die beschikbaar is. Geef medewerkers ruimte en eigen verantwoordelijkheid. Laat ze  samenwerken in een open cultuur met een eigentijdse vorm van leiderschap. HR kan hier een doorslaggevende rol in spelen.

Basisgedachte
Als we dit alles zo opsommen, lijkt het alsof niets meer hetzelfde blijft. Toch valt dat wel mee. De basis van HR blijft de ontwikkeling en het welzijn van mensen met hun waarden en gedrag. Dit vormt nu, maar ook in de toekomst de cultuur van de organisatie. En in de cultuur zit de identiteit die het succes van een bedrijf bepaalt. De cultuur bepaalt of je als organisatie mee kunt met de veranderingen, of je de juiste talenten aantrekt en wat je sterke eigenschappen zijn.

Het komt goed
Kortom: prachtige kansen voor HR! Blijf denken vanuit mogelijkheden, breng zaken terug naar de essentie, intervenieer met focus en in samenhang en doe dit alles vanuit de identiteit van de organisatie. Zo creëer je nieuwe toegevoegde waarde!

Dan komt het met de rol van HR wel goed…..

Auteur: Marjo Venhoeven (Plain Orange)