De rol van HR in een turbulente wereld

Verandering is van alle tijden. Tot een aantal jaren geleden waren organisaties vooral aantrekkelijk door wat ze voorheen hadden gepresteerd. Vertrouwen was gebaseerd op ervaringen uit het verleden. Dat was in de regel voldoende om ook in de toekomst populair te zijn op de arbeidsmarkt. De afgelopen tijd zie je dat aantrekkingskracht en vertrouwen juist veel meer gebaseerd zijn op wat een organisatie in de (nabije) toekomst gaat doen. Hoe innovatief ben je en hoe zorg je ervoor dat de veranderende wensen en ideeën van medewerker, klant en maatschappij snel zijn toe te passen?

Externe invloed
Wat natuurlijk ook een rol speelt is dat steeds meer externe partijen in het openbaar iets van jouw organisatie vinden.De (sociale)media, bloggers, vloggers en andere opiniemakers bepalen steeds meer wie je als organisatie bent. De invloed van de afdelingen HR, communicatie en marketing op het externe beeld van de organisatie dreigt hierdoor steeds marginaler te worden. Een logische vraag is dan ook wat de nieuwe rol van die verschillende afdelingen is.

Lege huls
Laten we ons hier beperken tot HR. Talent is het meest schaarse en kostbare bezit van welke organisatie dan ook. Niet de juiste medewerkers betekent vaak einde oefening. Haal de mensen weg uit een organisatie en je hebt een lege huls. Zonder talent (jong en oud) geen toekomst. Producten en machines zijn te koop, te repareren of te vervangen. Mensen niet. Die moet je met overtuigingskracht en oprechte aandacht aan je zien te verbinden. En zo nodig durven laten gaan.

Procedures
Het wonderlijke is dat de praktijk laat zien dat we voor allerhande zaken onderhoudsdiensten en dito contracten hebben. We willen altijd met state of the art software en hardware werken, de modernste 3D-technieken toepassen. Wie zorgt dat het gebeurt? Juist. Maar HR hobbelt nog altijd achter de feiten aan door zich te profileren als een interne, administratieve afdeling die zorgt dat de regeltjes en procedures goed gevolgd worden of de pop’s op tijd worden ingevuld. Erg belangrijk, erg noodzakelijk, maar ook onzichtbaar en in hoge mate intern gericht.

Als het HR niet lukt om ook extern echt vorm en inhoud te geven aan de letter H en R, Human en Resources, de menselijke bron, de menselijke middelen, waarom noem je je afdeling niet weer gewoon de afdeling personeelszaken? Niks mis mee, wel zo duidelijk.

Voortouw
Wil je als organisatie blijven meetellen, zorg er dan voor dat je als HR, of welke naam je de discipline ook wil geven, het voortouw neemt. Want laten we eerlijk zijn, in hoeveel organisaties heeft HR nu werkelijk een prominente plek aan de bestuurstafel? Wordt het niet eens tijd voor een Chief Talent Officer? En dan niet een op een ongevaarlijke plek geparkeerde medewerker met opgepimpte functietitel, maar iemand die met macht, kennis en invloed aan de bestuurstafel zit. Die verantwoordelijk is voor een permanente in- en doorstroom van de juiste mensen en in feite garant staat voor de gezonde toekomst van de organisatie.

Geplaatst door Joost Schrage op HR Base