Rijk haalt streefcijfer topvrouwen

De Rijksoverheid haalt het wettelijke streefcijfer van 30 procent vrouwen in de top. Van de bijna vijfhonderd topfunctionarissen was vorig jaar namelijk 31 procent vrouw. Hiermee haalt de overheid het streefcijfer twee jaar eerder dan oorspronkelijk gepland was.

Vrouwendoelstelling werkelijkheid maken

Dat het grote bedrijven niet lukt, komt doordat ze in verschillende landen opereren, vermoedt Loes Mulder, de leider van de Algemene Bestuurdsdienst (ABD) die verantwoordelijk zijn voor het leveren van kandidaten voor alle topfuncties van het Rijk. Daar hebben ze moeite als één organisatie een ‘vrouwendoelstelling’ werkelijkheid te maken. ‘Er mag geen ambivalentie zijn’, zegt zij. ‘Je moet écht denken: ik heb die vrouwen nodig. Als een bedrijf er een soort goededoelenactie van maakt en denkt: voor het imago is het wel leuk als ik ook nog een vrouw neem, wordt het niks.’

Diversiteit

Volgens ABD-baas Mulder zorgt 30 procent vrouwen op topfuncties voor voldoende massa om in elke organisatie een zogenoemde monocultuur te doorbreken. ‘Zolang die er is, werkt een deel prettig, maar een ander deel moet zich aanpassen. Met meer typen leiders is er meer variëteit voor werknemers. Meer vrouwen in de top helpt trouwens de culturele diversiteit ook.’

Bron: Volkskrant.nl