Dit gaan robotics aan HR veranderen

Welke banen die nu nog gedaan worden door HR-professionals worden straks gedaan door robots of software? Door Robotic Process Automation (RPA) verdwijnen in 2020 7,1 miljoen banen, die worden dan gedaan door robotics. Die robots zorgen ook weer voor 2 miljoen banen. Dit werd voorspeld tijdens het World Economic Forum in Davos in het begin van dit jaar. Het is te verwachten dat een een aantal van deze banen nu wordt gedaan HRM’ers, en dus straks verdwijnen of veranderen. Lees meer

Gemotiveerde werknemers? Laat ze spelen

Motivatie

Maar 9 procent van de Nederlandse werknemers voelt zich echt betrokken bij z’n baan. Wie werk doet dat hij echt belangrijk vindt, presteert beter en valt minder snel uit. Hoe kan een bedrijf de vonk laten overslaan? Lees meer

De rol van HR in een turbulente wereld

Verandering is van alle tijden. Tot een aantal jaren geleden waren organisaties vooral aantrekkelijk door wat ze voorheen hadden gepresteerd. Vertrouwen was gebaseerd op ervaringen uit het verleden. Dat was in de regel voldoende om ook in de toekomst populair te zijn op de arbeidsmarkt. De afgelopen tijd zie je dat aantrekkingskracht en vertrouwen juist veel meer gebaseerd zijn op wat een organisatie in de (nabije) toekomst gaat doen. Hoe innovatief ben je en hoe zorg je ervoor dat de veranderende wensen en ideeën van medewerker, klant en maatschappij snel zijn toe te passen?

Externe invloed
Wat natuurlijk ook een rol speelt is dat steeds meer externe partijen in het openbaar iets van jouw organisatie vinden.De (sociale)media, bloggers, vloggers en andere opiniemakers bepalen steeds meer wie je als organisatie bent. De invloed van de afdelingen HR, communicatie en marketing op het externe beeld van de organisatie dreigt hierdoor steeds marginaler te worden. Een logische vraag is dan ook wat de nieuwe rol van die verschillende afdelingen is.

Lege huls
Laten we ons hier beperken tot HR. Talent is het meest schaarse en kostbare bezit van welke organisatie dan ook. Niet de juiste medewerkers betekent vaak einde oefening. Haal de mensen weg uit een organisatie en je hebt een lege huls. Zonder talent (jong en oud) geen toekomst. Producten en machines zijn te koop, te repareren of te vervangen. Mensen niet. Die moet je met overtuigingskracht en oprechte aandacht aan je zien te verbinden. En zo nodig durven laten gaan.

Procedures
Het wonderlijke is dat de praktijk laat zien dat we voor allerhande zaken onderhoudsdiensten en dito contracten hebben. We willen altijd met state of the art software en hardware werken, de modernste 3D-technieken toepassen. Wie zorgt dat het gebeurt? Juist. Maar HR hobbelt nog altijd achter de feiten aan door zich te profileren als een interne, administratieve afdeling die zorgt dat de regeltjes en procedures goed gevolgd worden of de pop’s op tijd worden ingevuld. Erg belangrijk, erg noodzakelijk, maar ook onzichtbaar en in hoge mate intern gericht.

Als het HR niet lukt om ook extern echt vorm en inhoud te geven aan de letter H en R, Human en Resources, de menselijke bron, de menselijke middelen, waarom noem je je afdeling niet weer gewoon de afdeling personeelszaken? Niks mis mee, wel zo duidelijk.

Voortouw
Wil je als organisatie blijven meetellen, zorg er dan voor dat je als HR, of welke naam je de discipline ook wil geven, het voortouw neemt. Want laten we eerlijk zijn, in hoeveel organisaties heeft HR nu werkelijk een prominente plek aan de bestuurstafel? Wordt het niet eens tijd voor een Chief Talent Officer? En dan niet een op een ongevaarlijke plek geparkeerde medewerker met opgepimpte functietitel, maar iemand die met macht, kennis en invloed aan de bestuurstafel zit. Die verantwoordelijk is voor een permanente in- en doorstroom van de juiste mensen en in feite garant staat voor de gezonde toekomst van de organisatie.

Geplaatst door Joost Schrage op HR Base

Tekort aan gekwalificeerd personeel loopt op

Een beperking die zich nu wel weer vaker aandient is een dreigend tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel. Sinds eind 2009 was het aantal ondernemers dat aangeeft dat dit tekort de bedrijfsvoering belemmert nog niet zo hoog als nu (7 procent). In de sector informatie en communicatie geeft zelfs 17 procent van de ondernemers aan dat er sprake is van een tekort aan gekwalificeerd personeel. In de zakelijke dienstverlening noemt een op de tien ondernemers deze belemmering. Lees meer

HR-analytics: Wat en Hoe

De waarde van HR-analytics zit in het vermogen om te analyseren en te interpreteren en de toepassing daarvan voor de organisatie

De afgelopen jaren zijn steeds meer bedrijfsonderdelen ‘data driven’ geworden. Beslissingen worden niet meer alleen genomen op basis van onderbuikgevoel, maar met behulp van objectieve data. Bij marketing, finance en operations zijn data-analyses vandaag de dag de gewoonste zaak van de wereld. HR is één van de laatste afdelingen waarin objectieve data zijn intrede aan het doen is. En dan nog steeds voorzichtig en met enige scepsis. Dat is ook wel weer logisch. HR is een vakgebied gericht op mensen. En laten we eerlijk zijn: de gemiddelde HR-professional is niet in dit vak gegaan omdat hij of zij zo gek was op getallen.

Lees meer

Mismatch arbeidsmarkt: vraag en aanbod lopen elkaar mis

Uit recent onderzoek blijkt dat HR-professionals grote moeite hebben met het vinden en behouden van talent. Hoewel het aantal nieuwe vacatures stijgt, blijft het werkloosheidscijfer hoog. Dit duidt op een mismatch: de vraag van bedrijven en het aanbod van zelfstandige professionals vinden elkaar niet. Deze mismatch op de arbeidsmarkt is voor werkgevers al snel problematisch. Het vierde trendrapport over de ontwikkeling van flexibele arbeid en de rol van zzp’ers hierin is vorige week in samenwerking met FastFlex en ABN AMRO gelanceerd. Lees meer

Management verwacht strategische rol van HR

C-level verwacht van HR dat zij de rol inneemt van strategisch adviseur voor de directie bij de uitvoering van talentmanagement. Ruim driekwart (82%) geeft aan dit belangrijk te vinden. Momenteel beoordeelt het management HR hiervoor met een 6,7. Dit blijkt uit het jaarlijkse HR Benchmark-onderzoek van Raet, aanbieder van HR-cloudoplossingen en -services, onder 1.146 Nederlandse werknemers, 506 HR-managers en 117 bestuurders uit verschillende branches. Lees meer

Flexwet leidt niet tot soepelere arbeidsmarkt

Ontslagrecht

Kantonrechters wijzen ontslag vaker af omdat ze vergoeding te laag vinden.

Het is niet makkelijker geworden om personeel te ontslaan, ook al is het ontslagrecht vorig jaar eenvoudiger geworden. Driekwart van de kantonrechters zegt ontslagaanvragen vaker af te wijzen dan vóór de Wet werk en zekerheid (Wwz). Bij twijfel wijzen rechters ontslagaanvragen soms af omdat ze de nieuwe ‘transitievergoeding’ voor ontslagen werknemers te laag vinden.
Lees meer

Ruim helft millennials staat open voor nieuwe baan

Meer dan de helft van de millennials, werknemers tussen de 18 en 35 jaar oud, staat open voor een nieuwe baan. Ongeveer 21% is al actief aan het solliciteren en een op de drie verwacht hier binnenkort mee te starten. Dat blijkt uit een onderzoek dat Monsterboard vandaag publiceert. Lees meer

Veel bedrijven zetten in op digitalisering

Veel grote organisaties zijn bezig met het digitaliseren van bedrijfsprocessen. Slechts een derde van de organisaties geeft aan nog weinig te doen aan digitalisering. Lees meer