Management verwacht strategische rol van HR

C-level verwacht van HR dat zij de rol inneemt van strategisch adviseur voor de directie bij de uitvoering van talentmanagement. Ruim driekwart (82%) geeft aan dit belangrijk te vinden. Momenteel beoordeelt het management HR hiervoor met een 6,7. Dit blijkt uit het jaarlijkse HR Benchmark-onderzoek van Raet, aanbieder van HR-cloudoplossingen en -services, onder 1.146 Nederlandse werknemers, 506 HR-managers en 117 bestuurders uit verschillende branches.

Om de rol als strategisch business partner te vervullen, zal de taak van de HR-afdeling de komende jaren moeten veranderen. De focus verschuift van administratieve werkzaamheden, zoals het uitvoeren van de salarisadministratie en het beheer van wet- en regelgeving, naar extrapoleren, scenario’s maken en voorspellingen doen. Alleen dan wordt HR wendbaar en een katalysator die kennis verbindt. Raet verwacht dat de HR-afdeling administratietaken gaandeweg steeds meer uit gaat besteden, hierdoor is de afdeling beter in staat om als strategisch adviseur op te treden.

HR krijgt adviserende rol
Debby de Gelder, Directeur HR Services bij Raet: “De rol van HR verandert. In 2020 fungeert HR naar verwachting vooral als adviseur voor het management. De komende jaren zal de focus daarom steeds meer verschuiven van administratieve HR-taken naar HR-strategie, data-analyse en kennisdelen. Door zaken als salarisadministratie buiten de deur te beleggen, ontstaat er een kostenbesparing en wordt de kans op fouten verkleind. Tevens hebben HR-medewerkers meer tijd om de rol van strategisch business partner te vervullen. Om als business partner op te kunnen treden zal HR wendbaar moeten worden en voorspellingen moeten kunnen doen. Elk moment van de dag dient de HR-afdeling exact voor ogen te hebben welke kansen er liggen voor de organisatie. Pas dan ben je écht een strategische partner voor de business.”