Samenhang

De kracht van de vooruitgang zit in de samenhang

We geloven in ‘Cooperate & Collaborate’. Van samen werken naar samenwerken is de basis bij alles wat we doen.
Als je van elkaar weet wat je doet, elkaars successen en uitdagingen kent, zie je vanzelf de kracht van de samenhang.
Aangezien interventies en resultaten zelden op zichzelf staan, is werken vanuit samenhang dus onmisbaar.

Het motto van Plain Orange is ‘doen waar je goed in bent’ en dat geldt ook voor ons.
We doen dan ook niet alles en zeker niet alles zelf. Daarvoor hebben we ons Plain Netwerk, met partners met dezelfde passie voor het vak.

Wat we doen, doen we goed. We do it the Plain Way. Helder, duidelijk, concreet, snel, toegankelijk en onconventioneel.
Onze aanpak is exploratief en interactief. We onderzoeken eerst wat er al is en ontdekken waar je naartoe wilt. Stap voor stap en in co-creatie.
We nemen niet over. We dragen over. Zodat je de verandering, als wij weer weg zijn, zelf kunt voortzetten.

Strategische personeelsplanning is een cyclisch proces en elke keer komen daar interventies uit. Zie het als een diagnose met als uitkomst een behandelplan. Op deze pagina vind je die interventies die Plain Orange voor je kan doen.

Organisatie-ontwerp

De inrichting van de organisatie bestaat uit een combinatie van de organisatie- en de processtructuur. Volgens ons moet een organisatie zowel verticaal (organigram, met rollen en functies), als horizontaal worden ontworpen. Bij horizontale verbindingen bekijken we met welke mensen, middelen en activiteiten bepaalde resultaten behaald kunnen worden.

Samen met onze opdrachtgevers beantwoorden we de volgende vragen.
• Wat is de visie op de organisatie?
• Wat is de visie op de klant?
• Wat is de visie op het dienstverleningsconcept?
• Hoe zien we het functioneren van medewerkers individueel en in de samenwerking?
• Wat is de visie op de leiderschapsstijl binnen onze organisatie?
• Wat is ons primaire proces en wat zijn ondersteunende processen?
• Hoe sturen we hierop?

Het is van belang om vanuit samenhang naar de inrichting van de organisatie, de organisatiestructuur, organisatieprocessen en de sturing hierop te kijken.

Cultuur en Leiderschap

Cultuur en leiderschap staan bekend als de belangrijkste hefbomen die motivatie, bevlogenheid en ontwikkeling positief kunnen beïnvloeden. Motivatie zorgt voor de bereidheid van medewerkers om hun werk goed te doen. Bevlogenheid leidt tot organisatiebetrokkenheid en prestatie. Ontwikkeling leidt tot groei. Het is even simpel als waar.

Een open cultuur waarin improvisatie en initiatief worden aangemoedigd, stimuleert mensen om vol zelfvertrouwen het beste uit zichzelf te halen.

We starten met een cultuuronderzoek. Zonder diagnose, geen behandelplan. Dat diagnostiseren doen we met behulp van vragenlijsten, interviews en door gewoon rond te lopen om de patronen en leefwereld van de organisatie te ontdekken.

 

Talent development

In plaats van constant te proberen de beste mensen en de grootste talenten binnen te halen, is het belangrijk om er eerst voor te zorgen dat de mensen die al bij je werken beter aansluiten bij de identiteit van de organisatie en de strategische doelen.

Een focus op de nieuwe jonge generaties is van vitaal belang. Realiseer je goed dat zij immers de toekomstige leiders van de organisatie zijn. Het mag duidelijk zijn: capabele en betrokken leiders-in-spé zorgen voor betere prestaties, motivatie en een cultuur waar mensen willen werken.
Zorg er dus voor dat je tijdig en oprecht investeert in de leiders van de toekomst.

We organiseren programma’s voor talentontwikkeling. We zorgen voor een gezonde combinatie van theorie en praktijk. De inhoud stemmen we af met onze opdrachtgever en is altijd in lijn met de missie, visie en strategie van de organisatie.

 

Duurzame inzetbaarheid

Gebruik samenwerken en co-creatie om mensen nader tot elkaar te brengen. Diversiteit binnen teams is een van de voorwaarden om dit succesvol te doen. Zet mensen met verschillende profielen en achtergronden uit afwijkende generaties bij elkaar en het zou wel eens kunnen werken als een vermenigvuldiging in plaats van een optelsom.

Het slimmer combineren van technologie, organisatie en medewerkers wordt sociale innovatie of slimmer werken genoemd. Dit slimmer organiseren heeft drie hoofddoelen, namelijk een hogere productiviteit behalen, het versterken van het innovatief vermogen en de kwaliteit van het werk nog verder verbeteren. Dit wordt bereikt door de processen, het medewerkersbeleid en de organisatie in onderlinge samenhang te vernieuwen.

We helpen organisaties bij het optimaal combineren van technologie, organisatie en medewerkers. Daardoor ontstaat cohesie.
We doen dit in de vorm van programma’s en projecten. We zorgen voor snelle zichtbare resultaten.

Recruitment

Recruitment is een vak. Het is een van de belangrijkste activiteiten van strategische personeelsplanning. Via recruitment krijg je de juiste mens op de juiste plek op het juiste moment. Tenminste als je het goed doet.

Wij hebben daar Plain Blue voor. En de naam zegt het al, onze aanpak is BLUE.
BLUE staat voor Business, Leadership, Uniqueness en Engagement.
Om goed te kunnen matchen leven we ons in en vormen we ons een beeld van het bedrijf en de stijl van leiderschap binnen de organisatie.
We kijken naar de bijzondere eigenschappen van de organisatie.