Portalen & Social Intranet

Mensen, kennis en informatie is het belangrijkste bezit van een organisatie.
Toch staat informatie vaak versnippert en zijn medewerkers veel tijd kwijt met het zoeken en vinden naar voor hun benodigde informatie.
Medewerkers moeten toegang hebben tot die informatie die ze nodig hebben om hun werk te kunnen doen en beslissingen te kunnen nemen.
Plain Orange helpt met het eenduidig maken van de informatiebehoefte binnen de organisatie.
Informatiemanagement bestaat onder andere uit het aggregeren (in samenhang verzamelen) van informatie, het filteren van relevante informatie en het samenvatten van het geheel.

Digitaliseren van Informatiestromen

De transformatie naar Digitaal Werken, kan een mooie aanleiding zijn om een aantal informatiestromen en processen binnen de organisatie te gaan analyseren en digitaliseren.
De focus bij document management ligt op het digitaal vastleggen van documenten met een formele status. Dit begint al bij het sorteren en inscannen van de post.
We kijken onder andere naar bewaartermijnen van documenten, beveiliging, doorzoekbaarheid van documenten en het toekennen van metadata zodat informatie snel en op de juiste manier is terug te vinden.

Kennismanagement

Kennismanagement is het structureel voorzien van de kennis die een organisatie nodig heeft.
Het gaat daarbij om het organiseren van processen waarin nieuwe kennis gedeeld, gecombineerd en toegankelijk gemaakt wordt.

In organisaties vindt kenniscreatie plaats door menselijk handelen en door contacten tussen mensen.
Ook zit kennis in de inrichting van de organisatie, bedrijfsprocessen en de cultuur.

Volgens Plain Orange kunnen organisaties kennismanagement alleen actief en effectief toepassen, wanneer medewerkers op een goede manier worden gemotiveerd en passende middelen en ruimte krijgen.
Het gaat om kennis delen, verbinding hebben met elkaar, inspireren en innoveren.

Het inzetten van kennis- en medewerkersportalen, als ook eHRM, dient hiervoor als middel.