De snelle ontwikkeling van de digitale technologie en de enorme hoeveelheid informatie en contacten zorgen voor steeds meer nieuwe verbindingen, samenwerkingsmogelijkheden en marktkansen. De steeds groeiende snelheid en complexiteit zorgt daarnaast ook voor uitdagingen.
Organisaties moeten anders ingericht en georganiseerd worden om hun concurrentiepositie en bestaansrecht te behouden.
Door digitale technologie op een slimme manier in de organisatie in te zetten kunnen organisaties veel sneller aanpassen aan de omgeving.
Kennis wordt gedeeld en verborgen talenten worden zichtbaar.
Echter, dat lukt alleen wanneer de juiste aandacht aan de mensen wordt besteed.
Hierbij moet de cultuur, structuur en de manier van samenwerken en leidinggeven zodanig zijn georganiseerd, dat de ideale balans ontstaat.
De balans tussen betrokkenheid, kennis en ervaring van mensen én de faciliterende kracht van de middelen.

Om dit te bereiken zijn diverse activiteiten nodig. Deze activiteiten zijn veelomvattend.
Plain Orange helpt bij de implementatie van Digitaal Werken.

Mensen
 • Het Nieuwe Organiseren
  • Strategische Personeelsplanning
  • Opleiding & Ontwikkeling
  • Cultuur & Leiderschap
Middelen
 • Digitalisering
  • Document Management
  • Kennis- & Informatiemanagement
  • Medewerkersportaal
Onze activiteiten zullen steeds vanuit zowel IT- als vanuit HR-perspectief worden uitgevoerd.
We zijn ervan overtuigd dat deze twee onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.