Dit gaan robotics aan HR veranderen

Welke banen die nu nog gedaan worden door HR-professionals worden straks gedaan door robots of software? Door Robotic Process Automation (RPA) verdwijnen in 2020 7,1 miljoen banen, die worden dan gedaan door robotics. Die robots zorgen ook weer voor 2 miljoen banen. Dit werd voorspeld tijdens het World Economic Forum in Davos in het begin van dit jaar. Het is te verwachten dat een een aantal van deze banen nu wordt gedaan HRM’ers, en dus straks verdwijnen of veranderen.

‘Met de huidige ontwikkelingen op het gebied van artificial intelligence kunnen op termijn bijna alle HR-taken worden geautomatiseerd. De werkelijke vraag wordt in welke tempo organisaties het aandurven bepaalde taken te automatiseren’, zegt directeur Andy Verstelle van HR2day. Die conclusie trekt ook PAS Robotics Leader for the Americas Dimitris Papageorgiou van Ernst en Young in een blog op LinkedIN. ‘HR zal onvermijdelijk worden blootgesteld aan een zekere mate van RPA en AI, op gebieden zoals recruiting, leren en ontwikkelen en payroll, plannen, talentmanagement en arbeidsvoorwaarden. Ik verwacht dat minimaal 40 procent van de HR-activiteiten kan worden geautomatiseerd.’

Workforce automation

Een uitgeklede versie – zonder AI – van RPA is workflow automation, waarbij processen automatisch een proces doorlopen. Een voorbeeld: Als een nieuwe medewerker bij een bedrijf start, dan moet er heel wat geregeld worden: registratie in de personeelsadministratie, een werkplek, een inlog voor de verschillende systemen, en misschien ook een telefoon of een medewerkerspas. In een workflowmanagementsysteem worden, als de medewerker wordt aangenomen, al deze processen automatisch in gang gezet. Veel bedrijven hebben dit nog niet geautomatiseerd, uit onderzoek van HR Praktijk uit 2014 bleek dat ongeveer de helft van de organisaties dat nog niet heeft gedaan.

Een verandering in de functie zal ook zijn dat HR steeds vaker de vraag krijgt of het werk door mensen of door robots gedaan gaat worden. Papageorgiou: ‘Autonome platforms inzetten om het zware werk met een repetitief karakter weg te nemen bij mensen, zal de norm worden. De vraag zal niet zijn ‘wat is de kern en wat kunnen we uitbesteden’, maar wordt ‘waarom zouden we iemand betalen om dit werk te doen als het kan gedaan worden door robots.’ De grootste uitdaging ligt niet zozeer bij de technologie, maar bij de organisatie, zegt Verstelle. ‘De vraag is welke processen durft de organisatie te automatiseren.’

Eng en vervelend

Natuurlijk is het eng en vervelend dat HR-banen verdwijnen, maar het biedt de HRM’er ook veel voordelen. Niet alleen de functie verandert door RPA en AI, HR heeft ook minder werknemers te managen, aldus HR-consultant Howard Nelson. Het managen van mensen is de grootste uitdaging in een HR-functie. ‘Als we geen mensen in dienst zouden hebben, zouden we ons geen zorgen maken over het verbeteren van werknemersbetrokkenheid, zouden we ons niet focussen op verzuimmanagement, we zouden blasé doen over vakbondsacties en stakingen en natuurlijk verloop en omscholing zou geen issue te zijn. Er zou er geen ‘war for talent’ zijn en veel processen zouden niet nodig zijn.’

Verstelle: ‘Net als andere eHRM ontwikkelingen levert robotics en AI de organisatie veel op: tijdwinst, meer aandacht voor het primaire proces, meer tevreden medewerkers, noem maar op. En dat betekent dat het de HRM’er de kans biedt zich te ontwikkelen tot een echte toegevoegde waarde-partner.’

Volgens Papageorgiou betekent het wel dat HR vaardigheden moeten ontwikkelingen op het gebied van RPA en AI. ‘Het zal niet lang meer duren voordat het discussies oplevert bij het koffie-apparaat. Het levert kansen op, en we kunnen, mits goed en zorgvuldig doordacht, een verstoring verzorgen groter dan de Industriële Revolutie. Maar we moeten wel de mens in ons achterhoofd houden, terwijl we onze resources optimaliseren.’