Eerste PeopleNXT groot succes!

Rotterdam, 24 maart 2015

De eerste PeopleNXT community-ontbijt op 24 maart in Rotterdam is een groot succes geweest.
Het thema was: The future is/was here.
Deelname was op basis van een persoonlijke uitnodiging.

PeopleNXT gaat over de toekomst van HR, over samenwerken en leiderschap.
Het idee achter PeopleNXT is om te kijken naar wat er allemaal nu om ons heen gebeurt, wat er nog gaat gebeuren in de toekomst, de kansen die hierdoor ontstaan en hoe we daar met elkaar op kunnen inspelen.
De bedoeling is kennis en ervaring delen en van elkaar leren.
Het is een community voor “mensen met een mening”, die openstaan voor “mensen met een andere mening”.

The future is/was here gaat over de ontwikkelingen, de snelheid en wat dit allemaal betekent voor vandaag en morgen.
Het gaat echt sneller dan je denkt.
Raymond Hannes gaf een inspirerende presentatie over de “toekomst van vandaag”.

PeopleNXT is een initiatief van Monique ten Hagen, Raymond Hannes, Debbie van der Lely en Marjo Venhoeven.

De volgende bijeenkomst vindt plaats in juni. Begin mei worden de eerste uitnodigingen verstuurd.
Zorg dat je wordt uitgenodigd en dat je erbij bent!

Een paar foto’s voor de beeldvorming.