Dit gaan robotics aan HR veranderen

Welke banen die nu nog gedaan worden door HR-professionals worden straks gedaan door robots of software? Door Robotic Process Automation (RPA) verdwijnen in 2020 7,1 miljoen banen, die worden dan gedaan door robotics. Die robots zorgen ook weer voor 2 miljoen banen. Dit werd voorspeld tijdens het World Economic Forum in Davos in het begin van dit jaar. Het is te verwachten dat een een aantal van deze banen nu wordt gedaan HRM’ers, en dus straks verdwijnen of veranderen. Lees meer

Gemotiveerde werknemers? Laat ze spelen

Motivatie

Maar 9 procent van de Nederlandse werknemers voelt zich echt betrokken bij z’n baan. Wie werk doet dat hij echt belangrijk vindt, presteert beter en valt minder snel uit. Hoe kan een bedrijf de vonk laten overslaan? Lees meer

De rol van HR in een turbulente wereld

Verandering is van alle tijden. Tot een aantal jaren geleden waren organisaties vooral aantrekkelijk door wat ze voorheen hadden gepresteerd. Vertrouwen was gebaseerd op ervaringen uit het verleden. Dat was in de regel voldoende om ook in de toekomst populair te zijn op de arbeidsmarkt. De afgelopen tijd zie je dat aantrekkingskracht en vertrouwen juist veel meer gebaseerd zijn op wat een organisatie in de (nabije) toekomst gaat doen. Hoe innovatief ben je en hoe zorg je ervoor dat de veranderende wensen en ideeën van medewerker, klant en maatschappij snel zijn toe te passen?

Externe invloed
Wat natuurlijk ook een rol speelt is dat steeds meer externe partijen in het openbaar iets van jouw organisatie vinden.De (sociale)media, bloggers, vloggers en andere opiniemakers bepalen steeds meer wie je als organisatie bent. De invloed van de afdelingen HR, communicatie en marketing op het externe beeld van de organisatie dreigt hierdoor steeds marginaler te worden. Een logische vraag is dan ook wat de nieuwe rol van die verschillende afdelingen is.

Lege huls
Laten we ons hier beperken tot HR. Talent is het meest schaarse en kostbare bezit van welke organisatie dan ook. Niet de juiste medewerkers betekent vaak einde oefening. Haal de mensen weg uit een organisatie en je hebt een lege huls. Zonder talent (jong en oud) geen toekomst. Producten en machines zijn te koop, te repareren of te vervangen. Mensen niet. Die moet je met overtuigingskracht en oprechte aandacht aan je zien te verbinden. En zo nodig durven laten gaan.

Procedures
Het wonderlijke is dat de praktijk laat zien dat we voor allerhande zaken onderhoudsdiensten en dito contracten hebben. We willen altijd met state of the art software en hardware werken, de modernste 3D-technieken toepassen. Wie zorgt dat het gebeurt? Juist. Maar HR hobbelt nog altijd achter de feiten aan door zich te profileren als een interne, administratieve afdeling die zorgt dat de regeltjes en procedures goed gevolgd worden of de pop’s op tijd worden ingevuld. Erg belangrijk, erg noodzakelijk, maar ook onzichtbaar en in hoge mate intern gericht.

Als het HR niet lukt om ook extern echt vorm en inhoud te geven aan de letter H en R, Human en Resources, de menselijke bron, de menselijke middelen, waarom noem je je afdeling niet weer gewoon de afdeling personeelszaken? Niks mis mee, wel zo duidelijk.

Voortouw
Wil je als organisatie blijven meetellen, zorg er dan voor dat je als HR, of welke naam je de discipline ook wil geven, het voortouw neemt. Want laten we eerlijk zijn, in hoeveel organisaties heeft HR nu werkelijk een prominente plek aan de bestuurstafel? Wordt het niet eens tijd voor een Chief Talent Officer? En dan niet een op een ongevaarlijke plek geparkeerde medewerker met opgepimpte functietitel, maar iemand die met macht, kennis en invloed aan de bestuurstafel zit. Die verantwoordelijk is voor een permanente in- en doorstroom van de juiste mensen en in feite garant staat voor de gezonde toekomst van de organisatie.

Geplaatst door Joost Schrage op HR Base

Management verwacht strategische rol van HR

C-level verwacht van HR dat zij de rol inneemt van strategisch adviseur voor de directie bij de uitvoering van talentmanagement. Ruim driekwart (82%) geeft aan dit belangrijk te vinden. Momenteel beoordeelt het management HR hiervoor met een 6,7. Dit blijkt uit het jaarlijkse HR Benchmark-onderzoek van Raet, aanbieder van HR-cloudoplossingen en -services, onder 1.146 Nederlandse werknemers, 506 HR-managers en 117 bestuurders uit verschillende branches. Lees meer

Flexwet leidt niet tot soepelere arbeidsmarkt

Ontslagrecht

Kantonrechters wijzen ontslag vaker af omdat ze vergoeding te laag vinden.

Het is niet makkelijker geworden om personeel te ontslaan, ook al is het ontslagrecht vorig jaar eenvoudiger geworden. Driekwart van de kantonrechters zegt ontslagaanvragen vaker af te wijzen dan vóór de Wet werk en zekerheid (Wwz). Bij twijfel wijzen rechters ontslagaanvragen soms af omdat ze de nieuwe ‘transitievergoeding’ voor ontslagen werknemers te laag vinden.
Lees meer

Google’s cultuur van innovatie

Het geheim van Google: fouten maken mag

Google ontvangt wereldwijd circa drie miljoen sollicitatiebrieven per jaar. Wat zorgt voor die aantrekkingskracht en hoe selecteert Google de juiste mensen uit al die aanvragen? Robert-Jan van Berckel, verantwoordelijk voor HR bij Google Benelux, geeft een kijkje in zijn keuken.

Lees meer

Recruitment en HRM: tijd voor een scheiding of hernieuwd ja-woord?

Recruiters en HRM’ers zijn twee bloedgroepen. Ze praten niet lekker met elkaar. Recruitment wordt meer en meer sales. En daarmee losgeknipt van de supply chain van HRM. Een slechte ontwikkeling naar mijn idee. Recruitment verwordt tot een te smalle expertise. Laat de ‘twee bloedgroepen’ een gezamenlijk doel nastreven: human capital inflow management Lees meer

Bekende vrouwen willen diversiteit in techsector verbeteren

Een aantal bekende vrouwen wil de diversiteit in de techsector bevorderen. Hiervoor richten onder andere de voormalig interim CEO Ellen Pao van Reddit (foto), Erica Joy Baker van Slack, Tracy Chou van Pinterest en investeerders Susan Wu en Laura I Project Include op. Lees meer

It’s all in the game

Games: een handige recruitmenttool voor organisaties

Hoe trek je als bedrijf tegenwoordig de juiste mensen aan? Geen rare vraag toch? We weten allemaal dat er een tekort is aan vaardigheden, waardoor het werven van de juiste mensen moeilijk is. Ik ben er steeds meer van overtuigd dat traditionele recruitmentmethoden voor technologiebedrijven niet de enige manier zijn om de beste kandidaat te vinden. Lees meer

Wat wil HR meten? De voorwaarden voor succes en de valkuilen

Niet alleen grote bedrijven, zeker ook kleinere kunnen groot voordeel halen uit data-analyse. Door een aantal eenvoudige stappen aan te houden, hoeft hiervoor echt geen hele afdeling te worden opgezet. Lees meer